برچسب:

خصوصی‌سازی

100 مطلب

سهامی که عادلانه نیست

آنچه اجرا شده خصوصی‌سازی نیست

خصوصی‌سازی باید تعطیل شود

دولت در امر خصوصی‌سازی جدیت دارد

تقدیر از برترین‌های خصوصی‌سازی

ادغام و تفکیک

سود سهام عدالت تا پایان شهریور پرداخت می‌شود