برچسب: خطاهای پزشکی
1 مطلب

بلایای اقتصادی سوریه؛ کاهش ۴۸ میلیاردی تولید و مهاجرت ۶ میلیون نفری