برچسب: خطوط زیردریایی
1 مطلب

تاسیسات پارس‌جنوبی برای ورود به زمستان در آمادگی کامل قرار دارند