برچسب:

خطوط زیردریایی

1 مطلب

تاسیسات پارس‌جنوبی برای ورود به زمستان در آمادگی کامل قرار دارند