برچسب:

خط فقر 97

2 مطلب

خط فقر در تهران ماهانه ۲.۷ میلیون تومان است

رشد 25 درصدی خط فقر 97