برچسب: خط فقر 97
2 مطلب

خط فقر در تهران ماهانه ۲.۷ میلیون تومان است

رشد 25 درصدی خط فقر 97