برچسب:

خلبان

7 مطلب

اشتغال ٢٥٠٠ خلبان در مشاغل غیرمرتبط

اشتباه خلبان و کمک خلبان عامل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج آسمان