برچسب: خلبان
5 مطلب

اشتغال ٢۵٠٠ خلبان در مشاغل غیرمرتبط

اشتباه خلبان و کمک خلبان عامل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج آسمان