برچسب:

خلق و خو

1 مطلب

تاثیر اقتصاد بر خلق وخوی مردم؛ خشم نهفته در بحران‌های اقتصادی