برچسب: خلق و خو
1 مطلب

تاثیر اقتصاد بر خلق وخوی مردم؛ خشم نهفته در بحران‌های اقتصادی