برچسب:

خودروسازان فرانسوی

6 مطلب

خبر وزیر صنعت از 2 توافق خودرویی

تردید درباره همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی

پیش‌قرارداد حقی را برای دریافت غرامت از خودروسازان فرانسوی ایجاد نمی‌کند

«سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی» غرامت خودروسازان فرانسوی به ایران است

جزئیات جلسات وزارت صنعت با پژو و رنو