برچسب: خودروساز آلمانی
4 مطلب

افت ۵ درصدی ارزش سهام دایملر

تعدیل کارکنان فولکس‌واگن

حضور فولکس‌واگن در غنا و نیجریه