برچسب:

خودروساز آلمانی

4 مطلب

افت ۵ درصدی ارزش سهام دایملر

تعدیل کارکنان فولکس‌واگن

حضور فولکس‌واگن در غنا و نیجریه