برچسب: خودروی فرسوده
6 مطلب

احتمال الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده

برنامه‌ریزی برای جایگزینی ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده

سایپا تکلیف برلیانس و آریو را مشخص کند

اسقاط ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده در سال ۹۶