برچسب:

خودروی فرسوده

6 مطلب

احتمال الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده

برنامه‌ریزی برای جایگزینی 202 هزار و 500 خودروی فرسوده

سایپا تکلیف برلیانس و آریو را مشخص کند

اسقاط ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده در سال ۹۶