برچسب: خودروی قسطی
4 مطلب

سرنوشت بازار فروش اقساطی خودرو

خرید ۱۰ خودروی روز با قسط ۶۰۰ هزار تومان