برچسب: خودرو‌های ناقص
4 مطلب

پرونده خودروهای ناقص به کجا رسید؟

ارزانی در مسکن و انتظار ارزانی در خودرو / مجوزهای زائد حذف می‌شوند