برچسب:

خودرو ناقص

2 مطلب

دپو نزدیک به ۱۸ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌ها