برچسب:

دارایی بانک

1 مطلب

بدهی‌های بانک دی بیشتر از دارایی‌هایش شد / زیان یک بانک به اندازه سرمایه تاسیس ۲ بانک!