برچسب:

دارایی دولت

4 مطلب

پاداش ۵۰ میلیونی برای املاک پنهانی دولت

در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت تسریع کنید