برچسب:

دارایی مسئولین

4 مطلب

الزام مسئولان به ثبت اموال و دارایی‌هایشان

شناسایی اموال 80 میلیون ایرانی ظرف 3 ماه

مهلت یک ماهه به مسئولان برای اعلام دارایی‌ها

شفافیت در اموال و دارایی مسئولین؛ از افغانستان تا آمریکا