برچسب:

داروخانه‌ها

8 مطلب

سرگردانی مردم برای خرید داروی تامی‌فلو

قاچاق چمدانی دارو از مرزهای خراسان و خوزستان

وضعیت داروخانه‌ها بحرانی شده است