برچسب:

دامغان

5 مطلب

تولید پسته دامغان امسال 70 درصد کاهش دارد

۶۰ درصد کشور با کمبود آب مواجه است