برچسب: دامغان
5 مطلب

تولید پسته دامغان امسال ۷۰ درصد کاهش دارد

۶۰ درصد کشور با کمبود آب مواجه است