برچسب: دانشگاه اصفهان
2 مطلب

مخالف چاپ بی‌رویه اسکناس هستیم

انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است