برچسب: دانشگاه امیرکبیر
4 مطلب

شرکت سمیکو رابطه صنعت و دانشگاه را در سایپا تسهیل می‌کند