برچسب: دایملر
3 مطلب

«بایک» و «دایملر» کارخانه مشترک می‌سازند

خودروسازان آلمانی قوانین تولید پاک را نقض کردند