برچسب: دبیر انجمن خودروسازان
4 مطلب

توجیه تعهدات معوق خودروسازان با «فورس ماژور»!

امکان احتکار خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد