برچسب:

دبیر انجمن خودروسازان

5 مطلب

هشدار انجمن خودروسازان ایران درباره استانداردهای خودرویی

توجیه تعهدات معوق خودروسازان با «فورس ماژور»!

امکان احتکار خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد