برچسب:

درآمدهای خارج از شمول

1 مطلب

100 دستگاه مانند صداوسیما تابع مقررات عمومی نیستند / درآمدهای خارج از شمول از کجا وارد بودجه شد؟