موضوعات داغ:
برچسب: درآمدهای خارج از شمول
1 مطلب

۱۰۰ دستگاه مانند صداوسیما تابع مقررات عمومی نیستند / درآمدهای خارج از شمول از کجا وارد بودجه شد؟