برچسب:

درآمدهای نفتی ایران

3 مطلب

انتشار اوراق مالی در شرایط فعلی با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ اقتصاددانان نگران آینده فروشی

پیش‌بینی رفتار ایران در معاملات جدید نفتی / 2 اتفاقی که بازار نفت را متاثر خواهد کرد