برچسب:

درآمد خانوارها

2 مطلب

جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۸ / درآمد یک خانوار شهری ۲ برابر خانوار روستایی است

گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها کدامند؟