برچسب: درآمد غیرنفتی
3 مطلب

ایران امسال چقدر کالا صادر کرد؟

عملکرد منفی اقتصاد غیرنفتی عربستان