برچسب:

درآمد مالیات

3 مطلب

اخذ بیش از 50 درصد مالیات کشور از تهران

رونمایی از اعداد عجیب بودجه / درآمد نفت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان؟

افزایش 300 درصدی فروش نفت در بودجه/ استقراض 75 هزار میلیاردی از صندوق توسعه (جدول)