برچسب: درامد
2 مطلب

دخل و خرج شهری‌ها ۲ برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!