برچسب:

دریافت وام ودیعه مسکن از بانک

1 مطلب

بی‌توجهی بانک‌ها به وعده دولت / «وام ودیعه نمی‌دهند، مردم در خیابان چادر بزنند؟»