برچسب: دستمزد کارمندان
1 مطلب

دولت به جای افزایش حقوق به مردم کارت خرید بدهد