برچسب:

دستمزد کارمندان

1 مطلب

دولت به جای افزایش حقوق به مردم کارت خرید بدهد