برچسب: دستمزد کارگری
3 مطلب

تعیین دستمزد ۹۷ امروز هم بی‌نتیجه ماند

هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار کارگری چند؟