برچسب: دستگاه‌های اجرایی
5 مطلب

صدور مجوزهای کسب‌و‌کار متمرکز شد

کاهش ۴ درصدی مصرف برق سازمان‌ها