برچسب:

دستگاه‌های دولتی

11 مطلب

لزوم نظارت کافی بر عملکرد سازمان‌های اقتصادی

ایران عضو شبکه کسب‌وکار اروپا می‌شود

بازنشستگی ۲۰۹ نفر از مقامات دولتی

نانوایی‌ها و پمپ‌بنزین‌ها باید ژنراتور داشته باشند