برچسب: دشت‌ها
2 مطلب

۴۰۴ دشت در وضعیت ممنوعه

گسترش فرونشست زمین و خشکسالی