برچسب:

دعای کرونا

1 مطلب

هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای دعا و طلسم / طلسم کرونا در بساط رمالان