برچسب: دفاتر کاریابی
3 مطلب

استخدام سیاه در کاریابی‌های زیرزمینی

اعلام حق‌الزحمه کاریابی‌ها در سال ۹۷

بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار شد