برچسب:

دلارهای بلوکه

2 مطلب

ولخرجی دولت با دلارهای بلوکه / «به جای طلبمان واکسن بدهند»

سرنوشت نامعلوم دلارهای بلوکه شده ایران