برچسب: دلار حاصل از صادرات
1 مطلب

نارضایتی برخی واحدهای پتروشمی از ارائه ارز در سامانه نیما