برچسب:

دلار 11 هزار تومانی بودجه

1 مطلب

دلار 11 تومانی به جای ارز 4200 تومانی / نرخ جایگزین چطور تعیین می‌شود؟