برچسب:

دهه شصتی

3 مطلب

آمارهای جدید از اوضاع متولدان دهه شصت

سهم ۵۳ درصدی دهه شصتی‌ها از بیکاری

ایجاد کار برای ۹ میلیون دهه شصتی