برچسب: دهک اول
3 مطلب

چگونه می‌توان فهمید به کدام دهک تعلق داریم؟

تورم مرداد گریبان کم‌درآمدها را گرفت