برچسب:

دهک درآمدی

5 مطلب

گروه‌های کم‌برخوردار شناسایی می‌شوند

منبع درآمد خانوارها در سال گذشته چه بود؟

بیشترین تورم به دهک فقیر جامعه رسید

حذف 3 دهک درآمدی از یارانه سال 99 / یارانه سال آینده برای چه کسانی واریز نمی‌شود؟