برچسب:

دهک هزینه‌ای

5 مطلب

شکاف طبقاتی به بیشترین سطح در دهه ۹۰ رسید

اختلاف تورمی دهک‌ها بازهم بیش‌تر شد

جزییات تورم ۱۰ گروه هزینه‌ای