برچسب:

دهک پایین جامعه

3 مطلب

استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت

توزیع ۴۰ میلیون سبد کالا بین ۵ دهک پایین جامعه

احتمال تعدیل قیمت مسکن