برچسب: دهک پایین جامعه
3 مطلب

استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت

توزیع ۴۰ میلیون سبد کالا بین ۵ دهک پایین جامعه

احتمال تعدیل قیمت مسکن