برچسب:

دهک پایین جامعه

4 مطلب

25 گرم گوشت در ماه سهم سه دهک جامعه

استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت

توزیع ۴۰ میلیون سبد کالا بین ۵ دهک پایین جامعه

احتمال تعدیل قیمت مسکن