برچسب:

دولت تدبیر و امید

6 مطلب

حسن روحانی کجاست؟

نباید بنزین را یکباره 3000 تومان می‌کردید / حقوق‌های نجومی را نصف کنید

دولت بدون تحریم تحویل نسل ۱۴۰۰ می‌دهیم

روحانی وارد شاهرود شد