برچسب:

دولت تدبیر و امید

5 مطلب

نباید بنزین را یکباره 3000 تومان می‌کردید / حقوق‌های نجومی را نصف کنید

دولت بدون تحریم تحویل نسل ۱۴۰۰ می‌دهیم

روحانی وارد شاهرود شد