برچسب: دولت فرانسه
6 مطلب

برنامه فرانسه برای کاهش درآمدهای مالیاتی

رشد اقتصادی فرانسه کم‌تر از نصف شد

تلاش دولت فرانسه برای نوسازی اقتصاد این کشور