برچسب:

دوناند ترامپ

2 مطلب

مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال موفق نبودند