برچسب: دوناند ترامپ
1 مطلب

مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال موفق نبودند