برچسب:

دینام

2 مطلب

خودکفایی در تولید استارت و دینام، دستاورد ایسکرا در سال ۹۸

دومین محموله صادارتی استارت و دینام ساخت ایرانی به روسیه ارسال شد