برچسب:

دینی ترکمانی

1 مطلب

«تو در توی نهادی» چگونه برنامه‌ریزی را بی‌اثر کرد؟