برچسب: دیوار مکزیک
3 مطلب

حرکت دلار بر مدار کاهشی

ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد

ارزش پول ملی مکزیک کاهش یافت