برچسب:

ذخیره آبی

2 مطلب

وزارت نیرو برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی ندارد

ذخیره آبی سدها 50 درصد کاهش داشته است